OPENBARE VERKOOP

 

www.gerechtsdeurwaarder.bbforum.be


Een vraag over de gerechtsdeurwaarder en zijn activiteiten ?


Bezoek nu het forum der gerechtsdeurwaarders.


Medewerkers gezocht

(oa. kandidaten of stagiairs-gerechtsdeurwaarder, bedienden van gerechtsdeurwaarderskantoren, juristen, ...) om op vrijwillige basis mee te werken aan het forum.


www.gerechtsdeurwaarder.bbforum.be


Indien de schuldenaar niet overgaat tot tijdige betaling (integraal of betaling conform een opgelegd afbetalingsplan), zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot oplading der in beslag genomen goederen, dit met het oog op de openbare verkoping ervan.Deze openbare verkoop heeft plaats in een veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of (bij hoge uitzondering)  wanneer er geen dergelijke zaal is op de openbare markt, op de gewone dag en op het gewone uur van de markten of op een zondag. De verkoping gebeurt aan de hoogst biedende en dit tegen gerede betaling.


De rechter kan evenwel op verzoekschrift, ingediend en ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder, toestemming verlenen de goederen op een geschiktere plaats te verkopen (art. 1522 Ger.Wb.). Indien het openbare fondsen of deviezen betreft geschiedt de verkoop op de beurs conform de procedure vervat in art. 1523 Ger.Wb.


Plaats, datum en uur van de openbare verkoop worden steeds vermeld in het exploot van beslaglegging of het P.V. van nieuwe verkoopdag.gerechtsdeurwaarders Antwerpen :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Antwerpen).gerechtsdeurwaarders Brugge :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Brugge (Brugge).gerechtsdeurwaarders Brussel :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Anderlecht)gerechtsdeurwaarders Gent :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Gent (Gent).gerechtsdeurwaarders Hasselt :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (Halen).gerechtsdeurwaarders Mechelen :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Mechelen (Mechelen)gerechtsdeurwaarders Tongeren :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Tongeren (Tongeren)gerechtsdeurwaarders Turnhout :

Agenda van de openbare gerechtelijke verkopingen door de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Turnhout (Lichtaart)